Holmstrupgårds værdigrundlag er gennemarbejdet af medarbejdere og ledergruppen. Værdierne er et vigtigt fundament, der skal være med til at sikre en fælles tilgang i det daglige arbejde med de unge. Værdiarbejdet er kontinuerligt og baseret på vedvarende dialog. Holmstrupgårds værdier spiller sammen med Region Midtjyllands værdier, dialog, dygtighed og dristighed.

Holmstrupgårds 3 værdier faglighed - trivsel - udvikling - er det bærende fundament for den kultur, vi ønsker at fremme på Holmstrupgård, og som vi vil være kendt for.

 

Faglighed

På Holmstrupgård ved vi, at vi skal være fagligt dygtige for at kunne løse den opgave, vi har med at hjælpe unge med psykiatriske vanskeligheder. Vi er derfor bevidste om at dygtiggøre os, bevare vores professionelle tilgang og samtidig forholde os åbent, nysgerrigt og kritisk til ny viden og erfaringer.

Trivsel

På Holmstrupgård ved vi, at trivsel er en forudsætning for et sundt og trygt miljø og en forudsætning for, at det enkelte individ tør og kan udvikle sig. Vi respekterer den enkelte som et selvstændigt individ med egne holdninger og meninger, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed.

Udvikling

På Holmstrupgård tænker vi nyt og innovativt for at fremme udvikling og behandlingen af unge med psykiatriske vanskeligheder - vi sætter handling bag idéerne.