Onsdag den 24. januar 2018 havde vi fuldt hus, da vi afholdt temadag på Holmstrupgård. Temaet var sårbare unges motivation og overgang til voksentilværelsen. Vi havde besøg af professor ved psykologisk institut, Aarhus Universitet, Ole Steen Kristensen, som talte om den vanskelige overgang til voksenlivet for tidligere anbragte unge.

Vi havde ligeledes besøg af professor MSO og leder af Center for ungdomsforskning, Noemi Katznelson, som havde sårbare unges vej gennem uddannelse og beskæftigelse som hovedtema.

Efter de 2 oplæg havde vi paneldebat med de to oplægsholdere, og spørgsmålene fra salen var mange. Det var et engageret publikum, så der var god dynamik i salen.

Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder fra Jobcenter Aarhus, var næste taler, og hun tog den kommunale vinkel, og havde bl.a. fokus på kompleksiteten i overgangen til voksenlivet i det kommunale system samt hvilke udviklingsmuligheder der var.

Vi sluttede dagen af med et oplæg fra 2 tidligere anbragte unge, som fortalte om deres oplevelser og forløb gennem systemet, og også her var vores publikum meget engageret, og der blev stillet mange relevante spørgsmål, som alle blev besvaret. Nedenfor kan ses de forskellige præsentationer:

Ole Steen Kristensen: Den vanskelige overgang til voksenlivet

Noemi Katznelson: Udsatte unge, uddannelse og motivation

Pernille Randrup-Thomsen: Fra barn til voksen i et kommunalt perspektiv

De unges præsentation: Overgang til voksenlivet

 

Se diasshow fra dagen:

Diasshow

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job