Flere og flere er begyndt at bruge hesten i behandlingsarbejdet, og derfor er det også et felt, hvor der er brug for mere viden og erfaringsdeling. I løbet af de sidste 15 år, er man begyndt at bruge heste til at behandle menneskers psykiske lidelser. Med den baggrund afholdt vi mandag den 25. september et seminar sammen med Dansk Islandshesteforening her på Holmstrupgård med titlen "Hesten som behandler".

Anne Hove, rideterapeut på Holmstrupgård, holdt foredrag om, hvordan hestene kan bruges til terapiarbejdet med målgruppen med psykiske og psykiatriske problematikker her på Holmstrupgård. Her blev forklaret, hvorfor lige præcis heste er gode til f.eks. at spejle følelser, kommunikere med kropssprog, give omsorg og i det hele taget give den unge en normal aktivitet, hvor kroppen bruges på en sund måde. Samtidig fortalte Anne om, hvilke kropslige, emotionelle, relationelle og kommunikative vanskeligheder man kan have med de forskellige diagnoser som skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet med hestene i disse trygge og tilrettelagte rammer kan anvendes i det miljøterapeutiske arbejde, som er på Holmstrupgård, og bidrage til at den unge får det bedre. Derudover blev der fortalt om, hvordan de unge får ansvar for og er med til at passe hestene med fodring om vinteren.

Metoderne, der arbejdes med i rideterapien her, er en bred vifte af aktiviteter, som kan give evner til at tackle hverdagens udfordringer. Det kan f. eks. være lederskab over for hesten ved at arbejde fra jorden eller det at tage kontakt til hesten gennem strigling.

Seminaret bestod desuden af et oplæg fra Sigrun Erlingsdóttir, som gennem sit virke som psykolog har afholdt flere kurser for ryttere, som har mistet rideglæden på grund af angstproblematikker opstået af forskellige årsager. Sigruns kurser har haft fokus på at give rytterne teknikker til at genvinde deres tro på at de kan ride og til at overvinde deres angst. Sigrun havde i sit oplæg fokus på at formidle viden om angst og angsthåndtering og bidrage til gavnlige teknikker til håndtering af angsten.

Vi fik derudover besøg af Anne Bitsch-Larsen, psykiater, og Karina Bjerremann, grundlægger af Hestenge Consult, som afholdt en workshop omkring Eagala modellen. Eagala (Equest Associated Growth And Learning Association) er et terapeutisk redskab godkendt af den amerikanske psykologforening til, hvordan man bedst støtter psykisk sårbare mennesker gennem brug af heste.

Efter oplægget var vi alle på ridebanen, hvor 3 af vores dejlige heste velvilligt stillede op til demonstration på hvordan Eagala-modellen bruger hestene til som metaforer på menneskelige problemstillinger, og således kan man øve sig på disse gennem øvelserne med hestene på ridebanen.

Anne og Karina fortalte om, hvordan man møder mennesker gennem hesten og en taleteknik, der gør det lettere for dig selv at være nærværende og forstående. Anne og Karina præsenterede Eagala-modellen som et redskab til at skabe forståelse for sig selv og sin omverden, og hvordan den inddrager hesten som medspiller til at finde en strategi for den bedste håndtering af udfordringerne.