Der afholdes søskendecafé torsdag d. 26/11/20 i FoS. Hvis du er interesseret og/eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøterapeut og familiebehandler Maria Dreyer
på maria.dreyer@ps.rm.dk, som også kan oplyse om tid og sted.
 
Søskendecafé