"Netværket har stor betydning for forældrene som pårørende. Forældrene har ofte følt sig ensomme og magtesløse i situationen med deres barn, inden de kom med i netværket. Med Sif-Netværk har de noget til fælles med de øvrige forældre i netværket, og de udtrykker glæde over, at den store, udfordrende og betydningsfulde rolle som pårørende til et psykisk sårbart barn bliver belyst og diskuteret. Normalt er det jo den unge, der er i fokus.", fortæller Sif-Netværkets projektleder, Lise Lotte Helm, til PS-Bladet, der et medarbejderblad for medarbejdere i Psykiatri og Social i Region Midtjylland.


Bladet udkommer én gang i kvartalet, og på bagsiden af bladet er der hver gang fokus på en af områdets mange medarbejdere og den givne medarbejders hverdag. I indeværende kvartal har PS som nævnt sat Lise Lotte Helm stævne til en snak om Sif-Netværket. 

Du kan læse hele historien her (på sidste side)

Du kan også læse meget mere om Sif-Netværket her

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job