Torsdag den 23. marts blev Fyrretoppen så officielt indviet. Rasmus bød de lidt under 40 gæster velkommen, som bl.a. var repræsenteret ved sagsbehandlere fra kommuner, regionsråd, BUC, bestyrelsen, Jysk Børneforsorg og øvrige specialområder.

Torben gav en kort status og baggrund for Fyrretoppens etablering, hvorefter Anders Kühnau – 1. næstformand for Regionsrådet – åbnede ballet. Han understregede vigtigheden af at sætte fokus på psykiatrien, herunder også unge mennesker med selvskade. Som han refererede, har godt 20% af unge mennesker i dag prøvet at gøre skade på sig selv, og de fortjener at blive hjulpet – netop derfor er Fyrretoppen et vigtigt skridt i den rigtige retning – også i bestræbelserne på at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser, ligesom et godt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien er fundamentalt.

Rasmus var den næste i talerækken, og temaet i hans indlæg var, hvordan vi skaber de bedste tilbud til det stigende antal unge med selvskadende adfærd. Også Rasmus fremhævede vigtigheden af et godt samarbejde med bl.a. BUC og politi, så vi i fællesskab kan skabe de rigtige løsninger for den enkelte unge. Trine fulgte efter, og hun havde miljøterapi på dagsordenen og forklarede, hvordan vi arbejder miljøterapeutisk. Trine fremhævede betydningen af, at vi møder den unge, hvor den unge er, ligesom relationsdannelse er et vigtigt parameter i miljøterapien. Birte overtog, og hun forklarede, hvad selvskade er, og hvordan vi hjælper de unge til at finde strategier til at håndtere selvskade.

Endelig sluttede Ole Bjerre Jakobsen talerækken af, og han kunne kun bakke op om, at der skal sættes fokus på psykiatrien, og at Fyrretoppen kan bidrage med dette. Han fik rundet fint af med at sige, at der er stor tiltro til Holmstrupgård – takket være yderst kompetente medarbejdere og ledere.

Dagen blev afrundet med en rundvisning i huset - alt i alt var det en god dag med interessante indlæg, hvor samarbejde og det fælles ansvar var nogle af nøgleordene. Du kan snarest se flere billeder på hjemmesiden.