Tankerne bag et pædagogisk vejleder projekt

Det pædagogisk vejleder projekt er skabt ud fra Holmstrupgårds kontinuerlige fokus på udvikling og højnelse af det behandlingsmæssige tilbud.

Den miljøterapeutiske indsats forudsætter en høj grad af refleksion og nysgerrighed også i forhold til den daglige pædagogiske praksis.

Den pædagogiske vejleders opgave er at bidrage til at skabe en fælles forståelse for de mål, som vi arbejder henimod med den enkelte unge og de pædagogiske redskaber, som vi beslutter at bruge for at nå målet.

Formål

Formålet er, at vi sammen skaber et nuanceret og stærkt miljø, hvor vi er nysgerrige på hinandens erfaringer, bevæggrundlag og faglighed, så vi med indsigt og respekt kan skabe en kontinuerlig behandling.

Hvad kunne være aktuelt at tage med i et projektforløb?

Konkret vil projektforløbet på en afdeling altid tage udgangspunkt i en eller flere unge, som skaber en pædagogisk udfordring i hverdagen, som genererer et behov for en koordineret indsats for at kunne yde den optimale støtte og sikre et godt arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i en eller flere unge kunne et vejledningsforløb indeholde:

  • Sparring omkring igangværende struktur, udformning, formål og implementering
  • Fokus på de særlige kognitive udfordringer, som de unge har. Eks. de eksekutive funktioner
  • Sparring omkring ugesamtaler og selvforståelses- samtaler
  • Fokus på stress og stress reducering
  • Fokus på angst
  • Indsigt og vejledning i et nyt område, som man gerne vil have implementeret i det pædagogiske arbejde.
  • Og meget mere J

Projektet starter til januar og forsætter hele 2017. Pia Vibe Larsen er pædagogisk vejleder og vil køre et parallelt forløb på 3 mdr. for 2 afdelingerne af gangen. Der evalueres på projektet ultimo 2017. 

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job