Målet med projektet SiF-X – Sårbare i Familien er at give hjemmeboende unge med psykiske problemer mulighed for at deltage i meningsfulde fritidsaktiviteter i små grupper sammen med jævnaldrende sårbare unge, som er bosiddende på Holmstrupgård.

”De fleste af de unge, vi udskriver, er ikke robuste nok til at tackle det almindelige klubliv, hvor man naturligt har et socialt netværk med jævnaldrende. Men uden et socialt netværk kan det være meget vanskeligt at ruste sig til at skabe en bedre tilværelse, og vi hører mange forældre fortælle, hvordan de unge bare isolerer sig derhjemme. Derfor er vi glade for, at vi nu kan afprøve, om vores fritidstilbud kan hjælpe de unge bedre på vej”, forklarer forstander Knud Byskov, forstander på Holmstrupgård.

Idéen er opstået som et ønske fra forældre til hjemmeboende unge med psykiske vanskeligheder. Forskellige sportsgrene som ridning, boldspil og taekwondo og kreative tilbud, IT og teater er blandt de fritidstilbud, der skal samle de unge med psykiske lidelser.

Fatma Øktem, som til daglig sidder i Folketinget, er også medlem af TrygFondens regionale råd i Midtjylland. Hun besøgte i dag, 15. september, Holmstrupgård for at overrække donationen.

”Det er utrolig vigtigt, at psykisk sårbare unge får kvalificeret hjælp, så flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom. Holmstrupgård er en erfaren medspiller på banen, og hvis erfaringerne fra dette projekt viser sig positive, kan det være foregangsmodel for lignende institutioner i Danmark” siger Fatma Øktem om baggrunden for TrygFondens donation.

Projektet skal køre i to år, og det forventes, at mellem 36 og 72 unge i alderen 14-27 år kommer gennem forløbet, der gennemføres i samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune, de praktiserende læger og Ungdommens Røde Kors.

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job