Psykologer og sagsbehandlere erfarer, at de modtager flere og flere henvendelser vedrørende unge, som føler angst og er isolerede. Derfor afholdte Holmstrupgård i dag, tirsdag d. 23. september, temadag om unge, angst og isolation.

De sidder derhjemme bag lukkede døre og magter ikke at komme ud. De trækker sig fra samvær, og det går ud over det sociale liv, skole og uddannelse. Det kan være utrolig svært at få den unge til at bryde ud af den negative spiral, hvor angst fører til isolation, og isolation fører til mere angst.

”Ofte har de unge, jeg møder, siddet derhjemme i flere år, og når det kommer så vidt, er der er brug for professionel hjælp og støtte”, fortæller Trine Paludan Malver, psykolog på Holmstrupgård, som til dagligt behandler unge med socialpsykiatriske lidelser heriblandt angst. 

 

Hjælp at hente

Derfor har Trine Paludan Malver taget initiativ til en temadag for fagfolk, hvor der vil være fokus på, hvilken indsats der er nødvendig overfor angst problematikker.

”Man har fundet ud af, at kognitive behandlingsprincipper virker rigtig godt på angst. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes omkring relationsopbygning med unge, som er ængstelige og isolerer sig i hjemmet. Når man skal hjælpe en ung med at bryde ud af angstens lænker, er vi nødt til aktivt at understøtte den unges motivation for at arbejde med angsten. Det gøres ved hjælp af strukturerede aftaler om gradvist at udfordre angsten. Vi kan ikke vente på, at den unge bliver klar eller har tillid nok til behandleren,” siger Trine Paludan Malver.

Målet med temadagen har været at udbrede budskabet om, at man godt kan arbejde med de unge og deres angst i hjemmet og i det lokale miljø. ”På den måde støtter man op om inklusionstanken frem for at tale om anbringelse eller indlæggelse,” fastslår Trine Paludan Malver.

Temadagen var en stor succes, og havde 80 deltagere fra hele landet.

Nedenfor ses billeder fra Mikael Thastums foredrag på temadagen. Thastum er professor i klinisk børnepsykologi og leder af Angstklinikken for Børn og Unge.Temadag