En ny undersøgelse foretaget af en kandidat fra Danmarks Pædagogiske Universitet viser, at tidligere anbragte unge klarer sig bedre, hvis de tilbydes efterværn.

Unge, som afslutter en anbringelse, har generelt ringere forudsætninger for at klare overgangen til voksentilværelsen problemfrit. Det skyldes bl.a. at de som ofte skal stå på egne ben langt tidligere end andre jævnaldrende unge, eftersom de formelt set er voksne den dag, de fylder 18 år. Dette indebærer for mange unge, at deres anbringelse ophører.

”Der er mange, som bliver udskrevet fra en institution og skal direkte ud i det virkelige liv. Det ville jeg ikke have håndteret særligt godt. Jeg ville have været faldet fra hinanden, og formentligt endt på psyk igen, hvis ikke det havde været for efterværnet. Det er jeg overbevist om”, forklarer Philip, der tidligere var været anbragt på den socialpsykiatriske institution Holmstrupgård ved Aarhus.

Efterværnstilbud gør en forskel

Trine Teglgaard, kandidat fra Danmarks pædagogiske Universitet og forfatter af en ny efterværnsundersøgelse, forklarer at et godt efterværnstilbud kan gøre en stor forskel:

”9 ud af 10 unge føler, at efterværnet har hjulpet dem til en selvstændig voksentilværelse. Her har relationen til pædagogerne i efterværnet været væsentlig for den gode udslusning og ydermere givet de unge en følelse af at høre til et fællesskab.”

Undersøgelsen er lavet ud fra et kvalitativt studie af efterværnstilbuddet Bogruppen på Holmstrupgård.

Paul Dearman, leder af Bogruppen, er glad for undersøgelsens resultat, men mener også at der stadig er plads til forbedring.

 

”Undersøgelsen er positiv, men vi skal passe på, at vi ikke bliver for tilfredse. Jeg mener, at vi hele tiden skal se på, hvordan vi kan gøre denne overgang endnu lettere for de unge”, fortæller Paul Dearman.