Tirsdag d. 29. november deltog en håndfuld medarbejdere fra ledelsesgruppen og rådgivergruppen i KLs årlige Handicap og Psykiatri konference.

Det var en rigtig god dag som indebar nye inputs, genopfriskning af faglige overvejelser og networking.

Der var blandt andet et spændende oplæg fra Noemi Katznelson, centerleder ved Center for ungdomsforskning – Hvem er de unge på kanten og hvordan motiveres de?

Udvalgte pointer fra Noemis oplæg:

Øget polarisering blandt unge

• Præstationskultur og forventningseksplosion blandt       de unge – det perfekte er blevet normen og      sårbarheden øges

• Øget forældreopbakning blandt flertallet af de unge -    vanskeligt for udsatte unge

• Kravene i uddannelserne og på arbejdsmarkedet er     stadig større og snævre

Generelle pointer

• Den generelle samfundsudvikling byder på såvel muligheder som udfordringer for unge i dag

• Nye marginaliseringsformer – vi forskningsmæssigt ikke har greb om endnu

• Psykiske lidelser og sårbarhed i vækst

• Udsathed kan ikke nødvendigvis ses

Holmstrupgård påtænker en kontakt til Center for Ungdomsforskning med henblik på samarbejde.