Holmstrupgård afholder tirsdag den 30. april 2019 temadag om selvskade hos unge. Formålet med temadagen er at tilbyde kommunale samarbejdspartnere inspiration og redskaber til at opdage og forebygge selvskadende adfærd hos unge, samt at give et indblik i døgnbehandling af unge med svær selvskade. Vi har i den forbindelse inviteret Bo Møhl, Professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, som har haft dette som sit centrale arbejdsfelt igennem flere år.

Temadagen vil omhandle bl.a. Selvskadens psykologi, identifikation af tidlige tegn på selvskade, forebyggende indsatser samt døgnbehandling ved svær selvskade, ligesom der vil være plads til både dialog og spørgsmål.

 

Se invitationen her: Selvskade hos unge