Den interne skole på Holmstrupgård har sagt ja til at deltage i Systematics pilotprojekt, hvor læringsplatformen MoMo bliver et centralt omdrejningspunkt.

Det giver Holmstrupgård en unik mulighed for at opstille specifikke ønsker til læringsplatformens funktionaliteter.

Her er skolens umiddelbare top 3 over funktionaliteter, som læringsplatformen skal indeholde:

  • Opfylder alle kravene i bekendtgørelsen.
  • Skal kunne fungere som effektivt planlægningsværktøj i undervisningen og være intuitivt at bruge.
  • Skal kunne interagere med øvrige fagportaler - mulighed for at etablere og sende rapporter direkte fra systemet til samarbejdspartnere rundt om i landet, fx sagsbehandlere.

”Vi investerer i dette samarbejde, fordi vi gerne tester vores læringsplatform i omgivelser, der stiller store krav til vores system. Eleverne og lærerne på Holmstrupgård har specielle behov, som vi med MoMo gerne vil være med til at understøtte,” siger Inger Surrow, Senior Product Manager i Systematic.

Læs mere om det spændende projekt her