I april måned startede vi på Holmstrupgård første hold af vores interne miljøterapiuddannelse.

Da Holmstrupgårds målgruppe i dag består af unge med alvorlige psykiatriske vanskeligheder, er det nødvendigt for de ansatte på Holmstrupgård kontinuerligt at skærpe og udvikle det faglige fundament. Det er baggrunden for den miljøterapeutiske uddannelse. De medmenneskelige relationer er i den psykodynamiske miljøterapi et grundlæggende vigtigt element, hvorfor miljøterapiens kerneopgave er, at det samlede miljø, som de unge befinder sig i, har fokus på at give de unge den terapeutiske hjælp og støtte som de har brug for.

Formålet med uddannelsen

Formålet med den miljøterapeutiske uddannelse er at klæde personalet fagligt og personligt på til at klare denne opgave på et højt specialiseret niveau. Holmstrupgårds miljøterapeutiske uddannelse vil give de ansatte kompetencer til at analysere, planlægge, handle og evaluere miljøterapeutiske indsatser på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Det er hensigten at støtte deltagere i at udvikle en stabil professionsidentitet og en personlig tilegnelse af bl.a. terapeutiske, udviklingspsykologiske og organisatoriske teorier og temaer omsat til en daglig miljøterapeutisk praksis.

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job