Hvordan er det at være søskende til en ung med psykiske vanskeligheder?

Dette spørgsmål er i fokus i et nyt tilbud, Holmstrupgård er ved at etablere. Tilbuddet er rettet mod søskende til de unge, der er eller har været indskrevet på Holmstrupgård. Ønsket er at skabe en gruppe, hvor søskende kan få lov til at dele de erfaringer og frustrationer, der kan opstå, når man har psykisk sårbare søskende.

Ofte bliver søskende ikke inddraget i behandlingsforløbene. De kan derfor risikere at gå alene med svære følelser og en oplevelse af at stå i skyggen af den sårbare bror eller søster. Dette skyldes, at de ofte vil skåne forældrene for egne problemer for ikke at belaste dem yderligere.

Erfaringer viser, at søskende er en enorm ressource i behandlingen, hvis de er godt klædt på til at indgå heri. Derfor ønsker Holmstrupgård at starte en søskendegruppe, hvor de deltagende kan modtage undervisning i diagnoser og få redskaber til at sætte grænser. Herigennem kan de finde forståelse for deres søskendes vanskeligheder og måske finde en måde, hvorpå de bedre kan være i rollen som bror eller søster.

Lørdag den 11. juni 2016 inviteres søskende til informationsdag på Holmstrupgård kl.11-14. Her er ønsket at skabe et frirum, hvor der er mulighed for at tale om de tanker og følelser, der er på spil, når ens søskende har psykiske vanskeligheder. I fællesskab med de deltagende vil vi prøve at blive klogere på søskendes behov, så vi kan sammensætte flere målrettede arrangementer. Efterfølgende vil de deltagende have mulighed for at komme gratis i Tivoli Friheden med personale.

Til en start vil tilbuddet om deltagelse til informationsdagen og Tivoli være for søskende fra 15 år.

Se invitationen til informationsdagen.

Vi håber at se mange til infodagen.

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job