Holmstrupgård afholder onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-16.00 temadag med fokus på:

Sårbare unges motivation og overgang til voksentilværelsen.            

Vi har på Holmstrupgård gennem lang tid arbejdet med spørgsmålet om, hvordan vi kan arbejde fokuseret med de indskrevne unges udvikling således, at deres motivation for at indgå i en uddannelse eller et arbejdsforløb styrkes, og de lettere/bedre tør/kan give sig i kast med den ofte svære overgang fra et ungdomsliv til en mere selvstændig voksentilværelse. 

Dagen vil bestå af oplæg med plads til spørgsmål og diskussion samt paneldebat til sidst.

Formålet er at udbyde en temadag til vores samarbejdspartnere, hvor der sættes fokus på arbejdet med at motivere sårbare unge til fortsat udvikling med henblik på uddannelse/arbejde og overgangen til en mere selvstændig tilværelse/voksentilværelse.

Vi har i den forbindelse inviteret 2 anerkendte forskere, som netop har haft dette som deres centrale arbejdsområde gennem flere år, samt en praktiker fra Århus Kommune. Endelig holder 2 tidligere anbragte unge på Holmstrupgård oplæg og besvarer spørgsmål.

Se hele invitationen her.

 

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job