GUS er et psykoedukativt behandlingsforløb, som består af undervisning og optræning af færdigheder samt alternative strategier i forbindelse med selvskade.

Gruppeundervisningen foregår ud fra et tilrettelagt program, som har til formål at reducere problemer med følelsesregulering samt selvmordsadfærd og selvskadende adfærd.

Målgruppen for tilbuddet på Holmstrupgård er unge med selv-skadende adfærd og selvmordsadfærd. For at kunne deltage i behandlingen skal den unge kunne sige ja til behandlingen.

Den unge må ikke være aktivt psykotisk og skal kunne udvise en vis stabilitet i forhold til fremmøde samt deltagelse i 60 minutter pr session. 

Behandlingsprogrammet er tilrettelagt ud fra en dialektisk adfærdsterapeutisk samt en mentaliseringsbaseret tilgang. Disse metoder har vist sig effektive i forskning omkring gruppebehandling af unge med selvskade.

I gruppen undervises der i forskellige færdigheder:

  • Hold-ud færdigheder: At kunne udholde svære situationer uden at gribe til selvskadende adfærd.
  • Følelsesregulering: At kunne regulere egne følelser på en hensigtsmæssig måde – uden at skade sig selv.
  • Opmærksomhedstræning: At kunne være opmærksom, nærværende og bevare fornuften i pressede situationer.
  • Relationsfærdigheder: At kunne skabe og vedligeholde gode relationer til andre.

Det første forløb starter d.10. marts. Læs mere om tilbuddet her 

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job