Holmstrupgård har med midler fra Social- og Integrationsministeriet gennemført projektet ”Frivillignetværk på Holmstrupgård” i perioden januar 2013-2014. Projektets sigte er at skabe en model for fastholdelse af frivillige medbeboere i udslusningsboliger, der er en del af et efterværnstilbud i Holmstrupgårds Bogruppe.
I evalueringsrapporten – som CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har stået for – kan man blandt andet læse om baggrunden for projektet – tesen om at faste tilknytninger til en voksen er virksomme i den unges overgang fra anbringelse til selvstændigt ungdoms- og voksenliv – og der evalueres på, hvilke faktorer der er afgørende for fastholdelse af de frivillige.

Det konkluderes, at særligt sociale elementer (tilknytningen til de unge og tilknytningen til kontaktpædagogen) samt organisatoriske elementer (rammer for det at bo sammen) har afgørende betydning for fastholdelsen af de frivillige.

Hele rapporten kan hentes her