Keramiker Mette Maya Gregersen og Vinni Hedegaard Frederiksen har fået bevilliget 53.500 kr til et projektsamarbejde med Holmstrupgård. Projektet hedder ”"Opnå noget, som vi ikke kan tale os til" -portal”.

I samarbejdet med de to keramikere skal unge fra Holmstrupgård dekorere  ubrændte mursten, som efter hærdning skal bruges til at bygge en fritstående port et sted i parken. De unge får på den måde mulighed for at sætte deres personlige præg på porten, som skal symbolisere den forvandling, som de unge gennemgår under deres ophold på Holmstrupgård.

Der arbejdes ihærdigt på at danne de endelige rammer for projektet. Projektleder på Holmstrupgård er Kirstine Kold, som indkalder til et orienterende møde for alle afdelinger og de unge i starten af 2017. Projektet afvikles i løbet af foråret 2017. Vi håber, at der er mange, der vil være med og det bliver  spændende at følge udviklingen

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job