Der er fortsat fokus på selvskade i medierne. I forlængelse af medieomtalen omkring deling af tanker og billeder om selvskade i lukkede Instagram-fora, udtaler Nanna Grønbæk, pædagog på Holmstrupgård, sig bl.a. om vigtigheden af at være lyttende og nysgerrig i dialogen med de unge omkring, hvad der skrives og vises på de sociale medier: "Det handler simpelthen om, at vi ikke skal være fordømmende. Vi skal være nysgerrige og få den unge til at reflektere. Hvis den unge kan mærke, vi er fordømmende, så vil de ikke fortælle os noget, siger Nanna Grønbæk", læs hele artiklen:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/raad-til-foraeldre-om-selvskadende-unge-spoerg-ind-vaer-aaben-og-drop-den-loeftede