Formålet med dagen er at give et overblik over selvskadende adfærd hos unge. Holmstrupgård har inviteret Bo Møhl, som igennem mange år har arbejdet som forsker og klinisk psykolog i psykiatrien og udgivet flere bøger om selvskade.

Dagen tager udgangspunkt i selvskadens udbredelse, dynamik og funktion, men stiller også skarpt på det miljø, som den selvskadende skaber omkring sig og hvordan man, som professionel skal agere i miljøet.

Nogle af de temaer, som vil blive berørt i løbet af dagen er:

  • Hvad er selvskade?
  • Myter om selvskade
  • Hvorfor skader de unge sig selv?
  • Hvad opnår den unge ved at skade sig med vilje?
  • Hvad er de psykologiske forklaringer på selvskade?
  • Hvad er det ved vores kultur, som bevirker, at især cutting tilsyneladende er i kolossal stigning?
  • Hvordan skal man reagere, hvis man som frontpersonale (lærer, pædagog, forældre, sygeplejerske m.m.) møder en ung, som skader sig selv?
  • Hvordan håndteres ’smitteeffekt’?
  • Hvilke behandlingsprincipper giver de bedste resultater?
  • Hvilke organisatoriske udfordringer konfronteres man med, når man behandler selvskadende unge?

Dagen igennem vil oplæg veksle med kortere grupperefleksioner.

Bo Møhl

Bo Møhl, Professor ved Aalborg Universitet og Chef psykolog ved Psykiatrisk Afdeling på Rigshospitalet

Læs lidt mere om baggrunden for temaet her

Læs dagens fulde program her