"Frivillig Netværk" modtog i sommeren en donation på knap 800.000 kr. fra Velux Fonden. Projektets formål er at hjælpe unge, der er tilknyttet Holmstrupgård og enten er på vej til at flytte fra institutionen, eller bor i en af udslusningsboligerne i området.

Som omdrejningspunkt for projektet er Frivillighuset, som ligger i Boligforening Brabrand. Samarbejdet med boligforeningen startede for knap 2 år siden og boligerne fungerer som en mellemstation for unge, der skal til at stå på egne ben. Donationen fra Velux Fonden skal blandt andet investeres i en koordinator, der skal være tovholder på en række projekter, der skal opsøge lokale og formidle kontakten imellem lokale og unge. Intentionen er, at frivillige i lokalområdet kan fungere som 'rollemodeller' for unge, der er flyttet fra Holmstrupgård og bor i udslusningsboliger og at de skal være med til at vænne den unge til at klare sig med egne kompetencer.

I Frivillighuset arbejdes der på flere projekter, der skal hjælpe de unge videre, blandt andet en filmklub, en læsegruppe, og fredagscafé. De fleste aktiviteter skydes igang ved starten af næste år. Men nogle bliver så småt igangsat i dette år, blandt andet er en ugentlig lektiecafé startet op, som skal være med til at bygge bro mellem institution og omverden. 

Flere unge, der flytter for sig selv efter at have boet på Holmstrupgård udtrykker, at der kan mangle en overgang til studielivet, når man kommer ud og bor selv. Og det er blandt andet det, "Frivillig Netværk" vil tage fat i og give de unge en støtte til gennem involvering af frivillige lokale i nærområdet. 

Om VELUX FONDEN 

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. I 2014 uddelte VELUX FONDEN 161 mio. kr. til almennyttige formål.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen.

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job