I 2013 startede projektet Daghuset Enggården i Holme i et samarbejde mellem Ungdomscenteret, Aarhus Kommune og Holmstrupgård, Region Midt. Daghuset Enggården er et ambulant behandlings- og kompetenceudviklingstilbud til unge med væsentlige psykiatriske udfordringer. Projektet har kørt over en 4-årig projektperiode, som nu er afsluttet, og projektet er overgået til drift. I den forbindelse har Metodecenteret udarbejdet en rapport: Afsluttende evaluering af Dagtilbuddet Enggården 2017. Du kan desuden læse mere om Daghuset Enggården her. Afslutningen af projektet markeres med en reception før sommerferien.

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job