For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte:

 

Rasmus Ladefoged Dinnesen, Områdechef og forstander, 5173 2553 eller

Trine Paludan Malver, Souschef og chefpsykolog, 2016 3783

 

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk.