Professor Finn Skåderud og Bente Sommerfeldt, specialist i klinisk psykologi

Med et udsolgt arrangement fik Holmstrupgård sat fokus på Mentalisering og Miljøterapi, da professor Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt, specialist i klinisk psykologi, besøgte Holmstrupgård. De to førende eksperter inden for forskning og behandling af spiseforstyrrelser har især markeret sig inden for begrebet mentalisering, der tager udgangspunkt i en metode, hvor behandleren stiller sig i patientens sted med henblik på at forstå patientens tanker, følelser og handlingsmønster.

I 2014 udgav de bogen "Miljøterapi. Mentalisering som holdning og handling.", der er en helt central udgivelse inden for feltet. Med afsæt i teori og praktiske eksempler modtog deltagerne undervisning i mentaliseringsbaseret miljøterapi. Her fik deltagerne, som arbejder i og med terapeutiske miljøer, mulighed for at træne identificering og understøttelse af mentaliseringsfremmende interventioner på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. Med foredrag om teori og cases, fik deltagerne mulighed for at arbejde med mentalisering og diskutere problematikker med afsæt i deltagernes erfaringer fra hverdagen.

Se materiale fra eksperternes spændende oplæg under arrangementer.