Formålet med den miljøterapeutiske uddannelse er at klæde personalet fagligt og personligt på til at varetage denne opgave på et højt specialiseret niveau.

Uddannelsen består af i alt 3 moduler à 3 mdr. varighed, svarende til 9 x 2 dages undervisning og er bygget op om 3 dele: teori, supervision og praksis. 

Undervisningens tematiske overskrifter:

Modul 1: Introduktion til Holmstrupgårds Miljøterapi på psykodynamisk grundlag

Modul 2: Socialpsykiatri, forskellige diagnoser og det daglige arbejde

Modul 3:Observation, etik og skriftlighed 

Vi vil i uddannelsen give deltagerne kompetencer til at analysere, planlægge, handle og evaluere miljøterapeutiske indsatser på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Det er hensigten at støtte deltagere i at udvikle en stabil professionsidentitet og en personlig tilegnelse af bl.a. terapeutiske, udviklingspsykologiske og organisatoriske teorier og temaer omsat til en daglig miljøterapeutisk praksis.