Skal sikre driften

Holmstrupgårds bestyrelse består af 8 medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. De fem er udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem, og de to er udpeget af Region Midtjylland og Århus Kommune. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde cirka fire til fem gange om året eller efter behov. Det er bestyrelsens opgave at sikre og påse, at institutionen drives efter de aftaler, der er indgået i henhold til driftsoverenskomsten. Forstander, souschef og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen består af:

Jette Hansen: (formand for bestyrelsen)

Trine Tilma (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

Ingemann H. Nielsen: (Udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem) 

Anne Hegelund: (udpeget af Århus Byråd)

Vakant (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

Marianne Banner (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem som repræsentant for brugerorganisationerne)

Hans Skou (udpeget af bestyrelsen som erhvervsrepræsentant)

Nicolai Bang (udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland)

Stine Therchilsen (medarbejderepræsentant, Holmstrupgård)