Et samarbejde med ledelsen

Forældrerådet består af seks forældrevalgte repræsentanter, der mødes cirka hver anden måned og drøfter forældrenes holdninger og synspunkter. Alle døgnafdelinger er repræsenteret i forældrerådet. Rådet kan for eksempel foreslå forbedringer, indkøb eller arrangementer.

Forældrerådet inddrages i drøftelser om udvikling af Holmstrupgård. Rådet står også for at tilrettelægge særlige, fælles pårørendeaftener for alle forældre.