Kommende temadag på Holmstrupgård:

De senere år har vi set flere og flere unge, som både udviser meget svær selvskade og spiseforstyrrelse. I perioder er det ene symptom måske mere fremherskende end det andet, og vores eksisterende behandlingstilbud og forståelsesrammer bliver udfordrede. Hvornår skal vi forstå spiseforstyrrelsen som den primære lidelse, og hvornår skal vi forstå det som en af flere strategier, den unge har for at udholde livet? På hvilken måde spiller komorbide lidelser som autisme og personlighedsforstyrrelser ind på tilrettelæggelsen af behandlingstilbud til unge med svære spiseforstyrrelser?

Dette har Holmstrupgård valgt at sætte fokus på og planlægger at afholde en temadag omkring dette emne. Grundet Corona har vi desværre været nødsaget til at aflyse 3 dage i 2020, hvor vi skulle have afholdt dagen, (den 22. september, 16. juni og 28. april 2020). Temadagen målrettes kommunale sagsbehandlere med nedenstående emner v/ Kristine Godt, psykolog ved Aarhus Universitetshospital, Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afdeling for Depression og Angst:

  • Forståelse og udvikling
  • Spiseforstyrrelse som en af flere strategier ved psykisk lidelse
  • En yngre og mere kompleks målgruppe
  • Sammenhængende indsatser på tværs af systemerne (familiens og de professionelles udfordringer)

Herudover vil der være oplæg fra en ung samt oplæg om forståelser og indsatser på hhv. døgn-og ambulante tilbud v/ Holmstrupgård:

Iinvitation og program, her har du også mulighed for at tilmelde dig.

 

Afviklede temadage:

Tirsdag den 30. april 2019 afholdt vi temadag for vores eksterne samarbejdspartnere med overskriften "Selvskade hos unge". Bo Møhl, professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, havde følgende overskrifter på programmet:

• Selvskadens psykologi
• Identifikation af tidlige tegn på selvskade
• Forebyggende indsatser

Vores egen souschef og chefpsykolog, Trine Paludan Malver, talte om døgnbehandling og dilemmaer ved svær selvskade.

Vi sluttede dagen med en livlig debat om, hvad deltagerne hver især efterspørger i forhold til fremtidens tilbud til unge med selvskade, og hvordan vi sammen kan udvikle det. Se oplæg nedenfor:

Selvskade v/ professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet Bo Møhl

Døgnbehandling og dilemmaer ved svær selvskade temadag v/ souschef og chefpsykolog Trine Paludan Malver, Holmstrupgård

Onsdag den 24. januar 2018 afholdt vi temadag med overskriften 'Sårbare unges motivation og overgang til voksentilværelsen'. Vi havde besøg af professor ved psykologisk institut, Aarhus Universitet, Ole Steen Kristensen, som talte om den vanskelige overgang til voksenlivet for tidligere anbragte unge.

Vi havde ligeledes besøg af professor MSO og leder af Center for ungdomsforskning, Noemi Katznelson, som havde sårbare unges vej gennem uddannelse og beskæftigelse som hovedtema.

Efter de 2 oplæg havde vi paneldebat med de to oplægsholdere, og spørgsmålene fra salen var mange. Det var et engageret publikum, så der var god dynamik i salen.

Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder fra Jobcenter Aarhus, var næste taler, og hun tog den kommunale vinkel, og havde bl.a. fokus på kompleksiteten i overgangen til voksenlivet i det kommunale system samt hvilke udviklingsmuligheder der var.

Vi sluttede dagen af med et oplæg fra 2 tidligere anbragte unge, som fortalte om deres oplevelser og forløb gennem systemet, og også her var vores publikum meget engageret, og der blev stillet mange relevante spørgsmål, som alle blev besvaret. Nedenfor kan ses de forskellige præsentationer:

Ole Steen Kristensen: Den vanskelige overgang til voksenlivet

Noemi Katznelson: Udsatte unge, uddannelse og motivation

Pernille Randrup-Thomsen: Fra barn til voksen i et kommunalt perspektiv

De unges præsentation: Overgang til voksenlivet 

Se diasshow fra dagen:

Diasshow

 

Tirsdag d. 15. marts 2016 underviste professor Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt, specialist i klinisk psykologi, i miljøterapi på Holmstrupgård. En lærerig dag, hvor deltagerne fik mulighed for at arbejde med teori og diskutere problematikker med afsæt i deltagernes erfaringer fra hverdagen.

Her kan du se slides fra foredraget med Finn Skåderud og Bente Sommerfeldt.

 

Tirsdag d. 23. september 2014 afholdt Holmstrupgård tema-dag, hvor temaet var unge, angst og isolation. Det var en rigtig god dag med mange deltagere.

Det er muligt at se og læse de slides, der blev brugt på temadagen:

Her kan du se slides fra Mikael Thastums foredrag.

 

 

Arrangementer i PsykInfo Midt: