Tirsdag den 25. oktober 2022 afholdt Holmstrupgård en konference om undervisning på interne skoler for unge med psykiatrisk diagnoser.

Undersøgelser har gennem de seneste år påvist en række mangler ved undervisningen på interne skoler for anbragte børn og unge. Det netop afsluttede forskningsprojekt DiS-3, Didaktik i Interne Skoler, har med udgangspunkt i tre interne skoler for unge med psykiatriske diagnoser, Nødebogård, Dyssegården og Holmstrupgård, gennemført en undersøgelse. Undersøgelsen nuancerer billedet af, hvordan undervisningen gennemføres på interne skoler, hvorledes nuværende og tidligere elever har oplevet deres skolegang, og hvilke dilemmaer der kan opstå.

Formålet med konferencen er at tilbyde såvel praktikere som politikere øget viden om og forståelse af, hvordan undervisningen gennemføres på interne skoler. Derudover synliggør konferencen, hvilke udfordringer elever og undervisere kan stå med.

En rapport vedr. projektet dokumenterer en overordnet tilfredshed blandt de interviewede elever, og at der på skolerne arbejdes hårdt for at leve op til lovgivningsmæssige krav og retningslinjer.

Forsker Ph.d. Lise Lotte Helm vil på konferencen præsentere undersøgelsens resultater. Derefter er der oplæg v/ konsulent Henrik Kaustrup, FADD, om ny ministeriel aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge. Dagen sluttes af med debat om nogle af de udfordringer og dilemmaer, undersøgelsen har påvist. Se programmet her og læs rapporten her.

Arrangementer i PsykInfo Midt: