At have skizofreni eller en anden psykotisk lidelse betyder for de unge, at måden omverdenen opleves på, er anderledes end andres.

De kan have svære forstyrrelser i deres tanker, som medfører angst og stor lidelse, eller de kan føle sig forfulgt og misforstået.

I forlængelse af dette kan de unge have svært ved at få en dagligdag til at fungere, svært ved at modtage indlæring og svært ved at være i socialt samvær med andre. De unge kan i perioder være tilbøjelige til at isolere sig.

Læs mere på dette link om skizofreni hos børn og unge.