Selvskade ikke er en selvstændig diagnose, men optræder ofte i forbindelse med psykiske lidelser. Selvskade kan defineres som når en person direkte og bevidst udøver skade på sig selv uden en intention om at begå selvmord. Den selvskadende adfærd er snarere et forsøg på at håndtere og regulere svære tanker og følelser. Den anvendes typisk som en mestringsstrategi med et ønske om at lindre psykisk smerte eller at straffe sig selv. Læs mere på psykiatrifondens hjemmeside:

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/selvskade.aspx.