Aspergers Syndrom, GUU og GUA er diagnoser inden for autismespektret. Karakteristisk for unge med disse vanskeligheder er, at de mange gange misfortolker og misforstår andre menneskers handlinger og hensigter.

De har ofte svært ved forandringer, bliver nemt frustrerede og pressede og kan være følelsesmæssigt svingende.

De har ofte store vanskeligheder i det sociale samspil med jævnaldrende.

GUU og GUA er forkortelser for Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret (GUU) og Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden (GUA).

Læs mere på www.aspergerforeningen.dk

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job