Angst er en følelse alle kender, og det er en normal og gavnlig reaktion, når man er i fare. Ved angstlidelser er angsten uden grund ellers stærkt overdreven. Angsten opleves som ude af kontrol og kan forhindre de unge i at handle fornuftigt og leve deres normale ungdomsliv. Angst findes ved næsten alle psykiske lidelser og sygdomme. Angstlidelser er en række psykiske lidelser, hvor angst er det dominerende symptom. Du kan læse mere på www. psykiatrien.rm.dk og www.angstforeningen.dk.

OCD er en lidelse med svære tvangstanker eller tvangshandlinger, som kan forstyrre og hæmme de unge i at have en almindelig dagligdag. OCD er belastende tvangstanker og tvangshandlinger, som man føler sig tvunget til at tænke eller udføre, også selv om man indser, at det er meningsløse handlinger.
Her kan du hente mere information:

www.ocd-foreningen.dk

Tourettes syndrom er karakteriseret ved forskellige motoriske tics og et eller flere vokale tics. Der er en tendens til, at de ufrivillige bevægelser og lyde tager til, når man er under pres. De motoriske og vokale tics kan give anledning til misforståelser, og unge med Tourettes kan stemples som uartige og dårligt opdragede. 

Mange mennesker med Tourettes syndrom har andre udfordringer, så som ADHD, OCD, søvnvanskeligheder eller lignende, som kan være mere belastende end ticsene.

Nedenfor kan du hente mere information:

Bedre Psykiatri 
Dansk Tourette Forening