At have personlighedsforstyrrelse betyder ofte store vanskeligheder i dagligdagen som følge af store følelsesmæssige svingninger og ustabile relationer til andre.

Der kan desuden være selvskadende adfærd og selvmordstanker.

Læs mere om personlighedsforstyrrelser på dette link.