Spiseforstyrrelse som anoreksi kan være livstruende.

Den unge er optaget af at tabe sig og ikke tage på i vægt, og har i forlængelse af dette svært ved at spise tilstrækkeligt.

Den unge kan motionere så meget, at kroppen belastes faretruende.

Ekspertise på området


Læs mere på Landsforeningen mod Spiseforstyrrelsers hjemmeside. 


Du kan også gå ind på Pårørende til Personer med Spiseforstyrrelsers hjemmeside:

https://www.lmsos.dk/kan-vi-hjaelpe-dig/paaroerende/

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job