Højt specialiserede døgntilbud

Holmstrupgård er et helhedsorienteret miljøterapeutisk behandlingstilbud til normalt begavede unge med psykiatriske lidelser. Målgruppen er mellem 12 og 23 (30) år med mulighed for forlængelse.

Vores tilbud indeholder blandt andet højt specialiseret bo- og døgnbehandling. Holmstrupgård er kendetegnet ved et fagligt højt niveau og stor fleksibilitet. Vi tilpasser løbende vores tilbud til den enkelte unge.

Målgrupper

  • Unge med spiseforstyrrelser
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med svær selvskadende adfærd
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

Målet med behandlingen

Holmstrupgårds opgave er at støtte og hjælpe de unge med at skabe sig et bedre liv, så de bliver i stand til at leve et liv så nær det normale som muligt. Hele tiden med respekt for deres individuelle særegenhed.

Det gør vi ved at give de unge mulighed for at udvikle egne færdigheder, øge deres sociale og personlige kompetencer og evne til at indgå i relationer med andre mennesker.

Ekspertise og tæt samarbejde

En stor del af de unge har forud for opholdet på Holmstrupgård haft tilknytning til børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler i form af indlæggelse eller ambulant udredning.

Ekspertisen fra hospitalet videreføres på Holmstrupgård gennem et tæt samarbejde, som blandt andet varetages af vore speciallæger i psykiatri. Holmstrupgård samarbejder desuden med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midt.