Se vores tilsynsrapporter

Vi får både anmeldte og uanmeldte besøg af de regionale tilsynsførende. Nedenfor kan du læse de tilsynsrapporter, der er blevet skrevet om nogle af vores afdelinger de seneste par år. 

PPR:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Holmstrupgård - re-godkendt af Socialt Tilsyn 2019              

Holmstrupgård havde henover efteråret 2019 tilsynsbesøg på alle døgnafdelinger med henblik på en re-godkendelse fra Socialtilsyn Midt. Re-godkendelsen blev givet januar 2020. 

Tilsynskonsulenterne var været ude på samtlige døgnafdelinger, og vi havde et rigtigt godt samarbejde med dem. De talte med både medarbejdere, unge samt pårørende. Holmstrupgård tager tilsynets anbefalinger til efterretning og ser tilsynsrapporten som et godt redskab til at arbejde videre med udviklingen af Holmstrupgård.

Uddrag fra konklusionen på tilsynet fra tilsynsrapporten:

"Socialtilsyn Midt vurderer, at Holmstrupgård lever op til kravene jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Holmstrupgård er godkendt efter Servicelovens §§ 66 stk. 1 nr. 7, 107 og 104. Holmstrupgård er godkendt til at modtage 78 børn/unge/voksne fra 14 - 28 år i de 7 døgnafdelingerne og afdeling Bo-gruppen. Derudover er Holmstrupgård godkendt til at modtage 8 borgere i aaktivitets- og samværstilbuddet. Afdeling Bo-gruppen er på nuværende tidspunkt godkendt til 17 unge/voksne fra 18 - 27 år i (udslusningsboliger) samt 8 borgere over 18 år i aktivitets- og samværstilbud. Det bemærkes at Socialtilsynet i samarbejde med tilbuddet er i proces med at afklare om Socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med afdeling bo-gruppen, hvorfor der ikke er ført tilsyn med bogruppen i år - 2019 og derfor heller ikke fulgt op på udviklingspuntkerne tilhørende bo-gruppen. Målgruppen for hele tilbuddet omfatter børn/unge/voksne med diagnoser indenfor det skizofrene spekter, opmærksomhedsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, kontaktvanskeligheder, depression og angst".

Læs tilsynets konklusioner

På baggrund af tilsynsbesøget på Holmstrupgård, har Socialtilsyn Midt udarbejdet en tilsynsrapport til specialområdet.

Rapporten bliver ikke offentliggjort fra tilsynets side, men du kan læse tilsynets overordnede konklusioner, som danner grundlaget for re-godkendelsen af Holmstrupgård.

Læs tilsynets konklusioner i forhold til re-godkendelsen 2019 via Tilbudsportalen