Holmstrupgård har siden 2005 arbejdet systematisk med resultatdokumentation.

Formålet med resultatdokumentation er systematisk at tilvejebringe dokumentation for, hvordan de unge udvikler sig i den periode de bor på Holmstrupgård. Vi benytter resultatdokumentationen til at styrke kvaliteten af det pædagogiske arbejde for at sikre, at de unge modtager det bedst mulige tilbud til understøttelse af deres udvikling.

Indsamling af data til resultatdokumentation foregår ved hjælp af et spørgeskema. I praksis foregår det på den måde, at der ved indskrivning udfyldes et skema med oplysninger om den unges funktionsniveau og kompetencer indenfor en række relevante områder. Det er områder som netværk og relationer, personlige forhold, skole og beskæftigelse, fritidsinteresser, kriminalitet og misbrug.

Der gøres status en gang om året og ved udskrivning, hvilket giver mulighed for at vurdere den unges udvikling og niveau og om de fastsatte mål er nået.

Skemaerne udfyldes så vidt det er muligt i samarbejde med den unges sagsbehandler.


Resultatdokumentation: