Holmstrupgård arbejder med kvalitet gennem Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Dansk Kvalitetsmodel er et program, der sikrer, måler og udvikler kvalitet blandt andet gennem en række Kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at vi arbejder med at beskrive, udvikle og vedligeholde den gode sociale praksis.

Region Midtjylland har udarbejdet fælles regionale retningslinjer, som Holmstrupgård har valgt at inddele i 4 hovedkategorier:

Sundhedsfaglig virksomhed

Håndtering af lægemidler

Utilsigtede hændelser

Fysisk og mental sundhed og trivsel

Håndhygiejne

Daglig dokumentation og samarbejde med borgeren

Kommunikation

Indflydelse på eget liv

Individuelle planer

Systematisk og fagligt kvalificeret dokumentation

Opslag i Sensum og Kingo

Arbejdsmiljø og Sikkerhedsarbejdet

Arbejdsmiljø

Magtanvendelser

Forebyggelse af overgreb

Håndtering af fysisk og psykisk vold

Strategi og ledelse

Ledelse

Kompetenceudvikling

Faglige tilgange og metoder og resultater