På Holmstrupgård har vi fokus på kvalitet, dokumentation og kvalitetsudvikling.

Kvalitet stiller krav til, at vi på alle niveauer er fagligt kvalificerede til vores arbejde, hvilket indebærer at vi konstant er i gang med faglig udvikling og læring.

Kvalitet stiller også krav til, at vi systematisk dokumenterer og synliggør kvaliteten af vores arbejde i forhold til de unge og på organisatorisk plan.

Kvalitetsarbejdet foregår blandt andet gennem arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel på socialområdet og Region Midts koncept til Resultatdokumentation.