Psykolog og socialrådgiver

Kvalitetssikring og udvikling

Rådgivergruppen på Holmstrupgård er med til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle vores behandling. I rådgivergruppen er der fem psykologer og fem socialrådgivere, som ledes af en chefpsykolog. Psykologerne varetager blandt andet psykologiske udredninger, supervision og undervisning af personalet. Socialrådgivernes opgave er, ud over den daglige rådgivning og sagsbehandling, at holde medarbejderne opdateret med f.eks. ny lovgivning og andet socialfagligt materiale. Det betyder, at vores personale altid er opdateret med den nyeste, relevante viden på området.

Behandlingsansvar

Medarbejderne i rådgivergruppen deltager i det daglige behandlingsarbejde på afdelingerne, hvor psykologen eller socialrådgiveren har et behandlingsansvar sammen med afdelingslederen. De planlægger desuden undervisning til personalet.  

Samtaler og psykoedukation

Rådgivergruppen står også for terapeutiske samtaleforløb og psykoedukation af de unge. Gruppen deltager endvidere i metodeudvikling af Holmstrupgårds behandlingstilbud. På den måde er rådgivergruppen med til at kvalitetssikre og udvikle vores behandling hele vejen rundt.

Ydelser

Supervision:

Holmstrupgård tilbyder supervision via vores rådgivergruppe (psykologer og socialrådgivere), der har en bred erfaring inden for psykiatriske diagnoser og institutionsarbejde. 

Terapigrupper:

Vi kan via vores psykologteam tilbyde forskellige terapigrupper, eksempelvis for stressramte medarbejdere. 

Kurser / undervisning:

En stor del af Holmstrupgårds personale er specialuddannet, og kan afholde kurser i deres spidskompetencer. I denne forbindelse kan vi trække på psykologer, socialrådgivere, specialuddannede lærere, miljøterapeutuddannede pædagoger samt hele vores tværfaglige personalegruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og sosu- assistenter.

Psykoedukation: 

På Holmstrupgård har vi en intern rådgivergruppe hvor der pt. er 7 psykologer, der hver især er tilknyttet en af vores afdelinger. Dette bevirker, at den samlede psykologgruppe har en meget bred viden om psykiatriske diagnoser, som psykologerne kan holde oplæg om.