Hver tirsdag er der ridning på islandske heste på Holmstrupgård. Ridelærerne Anne og Lisa står på skift for undervisningen, som nu foregår på den store ridebane – også om aftenen 

Det er hyggeligt for hesten i den varme stald På hesteryg

 

Mørket har sænket sig over stalden, da vi møder op til ridning denne aften. Hestene står i indhegningen ved siden af gederne. En ung pige står klar og hilser på den ene af de fem heste. Der er ro og stilhed, bortset fra musikken der strømmer ud fra musiklokalet overfor stalden. Øvelokalet bliver denne aften brugt til samspil og tonerne fornemmes også nede i stalden.

Lisa kommer ind i stalden og samler de fremmødte piger i kaffestuen. Lisa og deltagerne snakker om, hvordan dagen er forløbet og hvad der skal ske. Sådan starter timen ofte. Luften er frisk, så alle er klædt i tykke trøjer og har handsker på.

Hestene gøres klar
Hestene strigles og deres hove renses. Lisa står klar til at hjælpe pigerne, hvis de bliver i tvivl om noget. Meget af arbejdet har de nu rigtig godt styr på selv. "Vender de rigtigt?" spørger en af pigerne og peger på stigbøjlerne, der hænger ned på hver siden af hesten. Lisa kaster et blik på dem, smiler og nikker.

Flere af pigerne rider et par gange om måneden og kommer gerne ned og snakker med hestene, når de har mulighed for det.

Lysene tændes
Lige før efterårsferien blev der sat ny belysning op på banen, og det har betydet, at timerne nu foregår på den store bane i stedet for den lille. "Det er noget helt andet at kunne være herovre om aftenen," siger Lisa og kigger tilfreds efter hestene, der bliver trukket ud af folden og ind på banen. "Før red vi på den lille bane, hvor de kun kunne ride i afgrænsede cirkler. Her er der meget bedre mulighed for at sætte hestens – og pigernes evner i spil."

Pigerne sætter sig i sadlerne og lunter rundt på banen for at få en fornemmelse af tøjler, hestens små bevægelser og banens underlag. Lisa opmuntrer og ansporer piger og heste til at trave, tølte og øve små spring over hæk midt på banen.

Koncentration og at være i nuet
Selvom aftenen er klar og frisk, er der ingen der klager over kulde eller træthed. For timen med hestene, roen og følelsen af at være i kontakt med de store dyr, er noget, som kræver opmærksomhed. For at styre hesten skal man være til stede i nuet og reagere på hestens signaler. Hestene reagerer på kropssprog og på den måde flyttes der fokus over på nonverbal kommunikation – og det kan være en rigtig god måde at dykke ned i sine egne oplevelser og følelser.

Der er ros, opmuntring og irettesættelser til rytterne fra Lisa og der evalueres løbende under øvelserne. Da timen er ved at være ovre trækker pigerne hestene tilbage i folden og udveksler et par ord om, hvordan aftenen er forløbet. De fem islandske heste afsadles og får klap inden pigerne forlader stalden og dagens ridning.