Målrettede tilbud

Vores behandling indeholder en række unikke og højt specialiserede tilbud, som hver især kan være et vigtigt og frugtbart supplement til den enkelte elevs udvikling.

Vi vurderer individuelt og efter ønsker og behov, hvilke tilbud de unge har brug for og gavn af. Rideterapi , kunstterapipædagogisk massage og sanserum kan være med til at bane vejen lidt efter lidt for den unge.

Læs mere under de enkelte områder.

Fritid

AKTIV FRITID er et tilbud på Holmstrupgård, som henvender sig til såvel unge på Holmstrupgård som til unge, som ikke i forvejen har nogen tilknytning til Holmstrupgård. De unge er i alderen 14-23 år med diagnoser eller problematikker, der ligger indenfor Holmstrupgård målgruppe.

AKTIV SOMMER er et tilbud på Holmstrupgård til de unge, der har en relation til Holmstrupgård eller en tidligere tilknytning til Holmstrupgård. AKTIV SOMMER strækker sig over 5 uger - fra uge 28-32.