Billeder af ungdomsbolig

Bogruppen - udslusning og efterværn

Bogruppen er den afdeling under Holmstrupgård, som beskæftiger sig med udslusning og efterværn. De fysiske rammer består af 4 bofællesskaber (Fønix, Demeter, Gimle og Flekshus), 5 ungdomsboliger, et værested (Athena) og et aktivitetshus, hvor der er plads til i alt 14 unge. Alle boliger hører under Brabrand Boligforening og er geografisk placeret indenfor 600 meter fra Holmstrupgård med busforbindelser og indkøbsmuligheder tæt på.

Det er primært unge fra en af Holmstrupgårds døgnafdelinger, som flytter til Bogruppen. Formålet med Bogruppen er at understøtte den unge (fra døgnafdeling) til en mere selvstændig livsform og sørge for en "blød landing" efter et døgnophold. Der arbejdes ud fra en tidsbegrænset faseopdeling.

Udover ovennævnte botilbud og væresteder tilbyder vi også JUMP (job og ung matchning-program), en særlig indsats med henblik på uddannelse og beskæftigelse, og Stop-Over hvor der er mulighed for at "mærke", hvordan det er at bo i et af vores bofællesskaber i en tidsbegrænset periode.

Målgruppe

De unge i Bogruppens tilbud er mellem 17 og 27 år. Det er primært unge, der har boet på en af døgnafdelingerne på Holmstrupgård. De kan også komme fra en lignende institution eller eget hjem.

Målgruppen indbefatter:

  • Unge, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

Medarbejdere

Medarbejderne har mange års erfaring indenfor udslusning og efterværn samt socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde. Der er i alt 6 medarbejdere, en faglig koordinator og en afdelingsleder, hvor alle har en mellemlang socialfaglig uddannelse (pædagog og socialrådgiver).

Udover deres socialfaglige uddannelse er alle medarbejdere i gang med eller på vej til at tage Holmstrup­gårds MTU (Holmstrupgårds interne miljøterapeutiske uddannelse).

Hvert bofællesskab har en ansvarlig medarbejder, og Athena har 2 ansvarlige medarbejdere.

Alle medarbejdere har mellem 1 og 4 kontakt-unge.

Udover de fastansatte har Bogruppen en antal af frivillige medarbejdere.

Disse frivillige medarbejdere findes i Athena, hvor de fungerer som social vicevært og social mentor  og i Flekshus, hvor de fungerer som medbeboere.                                                                                           

Bogruppens frivillige medarbejdere har intet fagligt ansvar.