Daghuset Enggården er for unge med psykiatriske vanskeligheder, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse.

Målgruppen er defineret her 

Behandlingstilbuddet er for unge i alderen 15 til 18 år 

Varighed: 15 måneder.

De unge kan bo hjemme, i plejefamilie eller i egen bolig.

Afdelingsleder Pernille Daugbjerg Nielsen fortæller her kort om Daghuset Enggården.

Daghuset Enggården er oprettet i et samarbejde mellem Ungdomscenteret, Aarhus Kommune og Holmstrupgård, Region Midt. Enggården startede som projekt i 2013 og er netop i 2017 overgået til drift. I den I den forbindelse har Metodecenteret udarbejdet en rapport: Afsluttende evaluering af Dagtilbuddet Enggården 2017.

I samme forbindelse kan læses http://denoffentlige.dk/daghuset-enggaarden-et-bud-paa-doegninstitutionernes-fremtid.

Enggården holder til i det sydlige Aarhus - på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

Læs artiklen Tillid giver verdensklasse erfaringer.

Formål:

Formålet er at give de unge øget indsigt og forståelse af egne vanskeligheder, og hvordan de påvirker deres liv, så de, med de redskaber som de tilegner sig i Daghuset Enggården, bliver bedre til at at håndtere deres udfordringer i hverdagen.

Daghuset Enggården er en øvebane, hvor den unge i et trygt og forudsigeligt miljø har mulighed for, at arbejde struktureret med sine vanskeligheder, så de bliver i stand til at leve et så normalt liv som muligt. 

Hvad tilbyder vi?

  • Et helhedsorienteret tilbud med fokus på skole, behandling og familie
  • Et individuelt og tidsafgrænset forløb på 15 mdr., som etableres med en tydelig plan for tiden efter Enggården
  • En tryg base - Enggården er åbent fra kl. 8.30 til kl. 15.00 på hverdage
  • At finde ud af, hvad den unge er god til, og hvad han/hun behøver at øve sig på
  • Mulighed for at kombinere Enggårdens tilbud med Holme Nygårds Skole/værksted
  • Et tæt og velkoordineret samarbejde imellem Enggården, familien og sagsbehandlere.

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver.

Forældresamarbejde:

Forældresamarbejdet spiller en stor rolle på Enggården og det tilpasses udfra de enkelte familiers behov.

Hør Pernille fortælle om det her.

Hverdagen på Enggården:

Enggården har åbent hverdage fra kl.8.30-15.00. Dagen er individuelt tilrettelagt og består af både fællessamlinger og individuelle moduler.

Se et eksempel på et dagsskema her.

I videoen nedenfor kan du høre 3 unge, der tidligere har været tilknyttet Enggården, fortælle om livet på og efter Enggården:

https://www.youtube.com/watch?v=aCRsGega5K8

Hør Pernille fortælle om en typisk hverdag på Enggården.

For yderligere information:

Afdelingsleder Pernille Daugbjerg Nielsen kan kontaktes på: peinie@rm.dk eller telefon 78 47 87 70. Du kan læse den fulde tilbudsbeskrivelse på nedenstående link:


Ydelsesbeskrivelse for Daghuset Enggården.