De unge på Æblevangen

Æblevangen er en afdeling beliggende på Abildgade 78 i Aarhus Nord der er opstartet i 2012 og har plads til otte normaltbegavede unge mellem 14 og 23 år.

Målgruppen er unge med blandede diagnoser hovedsagligt indenfor det skizofrene spekter, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Boafdeling Æblevangen

Medarbejderne på Æblevangen har en bred viden og erfaring med unge med forskellige psykiatriske diagnoser. Vi arbejder miljøterapeutisk ud fra en psykodynamisk forståelse og har især fokus på nærvær i dagligdagen, en forudsigelig struktur og det at skabe et trygt miljø, som den enkelte unge kan udvikle sig i

Stor rummelighed i et roligt miljø

På Æblevangen er der stor rummelighed i forhold til de unge og de unge imellem. Miljøet er roligt, og vi skaber en atmosfære, hvor de unge kan føle sig så trygge som muligt.

Vi afholder ugentlige husmøder, hvor der bl.a. er fokus på trivsel i ungegruppen, og hvor de sociale spilleregler drøftes og udvikles. Vi vægter, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages i egen behandling ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder.

Aktiviteter

De unge delagtiggøres i hverdagens gøremål som madlavning, rengøring, tøjvask og eftermiddagsmøder. Desuden er der mulighed for kreative aktiviteter som syning, maling og smykkefremstilling.

Man kan også spille spil med medarbejderne og hinanden. De unge kan også benytte sig af AKTIV FRITID og enkelte unge benytter fritidstilbud udenfor Holmstrupgård.

Medarbejdere

Personalet er tværfagligt sammensat af ni miljømedarbejdere, heraf to vågne nattevagter. Personalet er sammensat af pædagoger, ergoterapeut, sygeplejerske og sociale sundhedsassistenter. Derudover er der tilknyttet psykolog, socialrådgiver og afdelingsleder.