Vi holder jævnligt faglige temadage og konferencer om relevante emner inden for ungdomspsykiatri. 

Vi afholder både interne og eksterne temadage, så kig løbende ind på  hjemmesiden og følg med i, hvilke temadage vi tilbyder.

Afviklede temadage:

Onsdag den 24. januar 2018 afholdt vi temadag med overskriften 'Sårbare unges motivation og overgang til voksentilværelsen'. Vi havde besøg af professor ved psykologisk institut, Aarhus Universitet, Ole Steen Kristensen, som talte om den vanskelige overgang til voksenlivet for tidligere anbragte unge.

Vi havde ligeledes besøg af professor MSO og leder af Center for ungdomsforskning, Noemi Katznelson, som havde sårbare unges vej gennem uddannelse og beskæftigelse som hovedtema.

Efter de 2 oplæg havde vi paneldebat med de to oplægsholdere, og spørgsmålene fra salen var mange. Det var et engageret publikum, så der var god dynamik i salen.

Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder fra Jobcenter Aarhus, var næste taler, og hun tog den kommunale vinkel, og havde bl.a. fokus på kompleksiteten i overgangen til voksenlivet i det kommunale system samt hvilke udviklingsmuligheder der var.

Vi sluttede dagen af med et oplæg fra 2 tidligere anbragte unge, som fortalte om deres oplevelser og forløb gennem systemet, og også her var vores publikum meget engageret, og der blev stillet mange relevante spørgsmål, som alle blev besvaret. Nedenfor kan ses de forskellige præsentationer:

Ole Steen Kristensen: Den vanskelige overgang til voksenlivet

Noemi Katznelson: Udsatte unge, uddannelse og motivation

Pernille Randrup-Thomsen: Fra barn til voksen i et kommunalt perspektiv

De unges præsentation: Overgang til voksenlivet 

Se diasshow fra dagen:

Diasshow

 

Tirsdag d. 15. marts 2016 underviste professor Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt, specialist i klinisk psykologi, i miljøterapi på Holmstrupgård. En lærerig dag, hvor deltagerne fik mulighed for at arbejde med teori og diskutere problematikker med afsæt i deltagernes erfaringer fra hverdagen.

Her kan du se slides fra foredraget med Finn Skåderud og Bente Sommerfeldt.

 

Tirsdag d. 23. september 2014 afholdt Holmstrupgård tema-dag, hvor temaet var unge, angst og isolation. Det var en rigtig god dag med mange deltagere.

Det er muligt at se og læse de slides, der blev brugt på temadagen:

Her kan du se slides fra Mikael Thastums foredrag.

 

 

Arrangementer i PsykInfo Midt: