At have personlighedsforstyrrelse betyder ofte store vanskeligheder i dagligdagen som følge af store følelsesmæssige svingninger og ustabile relationer til andre.

Der kan desuden være selvskadende adfærd og selvmordstanker.

Spiseforstyrrelse som anoreksi kan være livstruende.

Den unge er optaget af at tabe sig og ikke tage på i vægt, og har i forlængelse af dette svært ved at spise tilstrækkeligt.

Den unge kan motionere så meget, at kroppen belastes faretruende.

Ekspertise på området


Læs mere på Landsforeningen mod Spiseforstyrrelsers hjemmeside. 


Du kan også gå ind på Pårørende til Personer med Spiseforstyrrelsers hjemmeside:

https://www.lmsos.dk/kan-vi-hjaelpe-dig/paaroerende/