Se vores tilsynsrapporter

Vi får både anmeldte og uanmeldte besøg af de regionale tilsynsførende. Nedenfor kan du læse de tilsynsrapporter, der er blevet skrevet om nogle af vores afdelinger de seneste par år. 

 

  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Holmstrupgård - re-godkendt af Socialt Tilsyn 2018              

Holmstrupgård havde henover foråret 2018 tilsynsbesøg på alle afdelinger med henblik på en re-godkendelse fra Socialtilsyn Midt. Re-godkendelsen blev givet novermber 2018. 

Tilsynskonsulenterne var været ude på samtlige afdelinger, og vi havde et rigtigt godt samarbejde med dem. De talte med både medarbejdere, unge samt pårørende. Holmstrupgård tager tilsynets anbefalinger til efterretning og ser tilsynsrapporten som et godt redskab til at arbejde videre med udviklingen af Holmstrupgård.

Uddrag fra konklusionen på tilsynet fra tilsynsrapporten:

"Det er socialtilsynets vurdering, at Holmstrupgård arbejder målrettet med at motivere og støtte de unge til stabile skole-, uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, samt støtter de unge til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og at de unge inddrages i udarbejdelse af mål og delmål, som kan understøtte dette. Socialtilsynet vurderer, at Holmstrupgård overordnet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og arbejder bevidst og systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører til udvikling og læring. Holmstrupgård arbejder systematisk med afsæt i kommunernes SEL § 140/§ 141 handleplaner, og i samarbejde med de unge omsætter de overordnede mål til operationelle delmål i den individuelle plan, og der følges systematisk op på mål og delmål.  

Begrundelsen for afgørelsen er, at Holmstrupgård samlet set opfylder betingelserne i lov om socialtilsyn § 6, og lever op til kvalitetsmodellens temaer".

Læs tilsynets konklusioner

På baggrund af tilsynsbesøget på Holmstrupgård, har Socialtilsyn Midt udarbejdet en tilsynsrapport til specialområdet.

Rapporten bliver ikke offentliggjort fra tilsynets side, men du kan læse tilsynets overordnede konklusioner, som danner grundlaget for re-godkendelsen af Holmstrupgård.

Læs tilsynets konklusioner i forhold til re-godkendelsen 2018 via Tilbudsportalen.